BlackBerry Torch 9810 - Podgląd informacji o szyfrowaniu słabo zaszyfrowanej wiadomości

background image

Podgląd informacji o szyfrowaniu słabo zaszyfrowanej wiadomości

1.

W wiadomości słabo zaszyfrowanej zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania.

2.

Naciśnij klawisz

> Szczegóły szyfrowania.