BlackBerry Torch 9810 - Podgląd klucza PGP używanego do podpisywania i szyfrowania wiadomości

background image

Podgląd klucza PGP używanego do podpisywania i szyfrowania

wiadomości

1.

W wiadomości zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania lub wskaźnik podpisu elektronicznego.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż klucz PGP nadawcy lub Pokaż klucz PGP szyfrowania.