BlackBerry Torch 9810 - Podpisywanie lub szyfrowanie wiadomości

background image

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

125

background image

• Aby zmienić certyfikat podpisu lub szyfrowania, zmień ustawienia w polu Certyfikat.
• Aby zaszyfrować wiadomość tylko za pomocą certyfikatu odbiorcy, w sekcji Opcje szyfrowania zmień ustawienie

pola Certyfikat na Brak.

• Aby wysłać wiadomość bez załączania własnego certyfikatu, zmień ustawienie pola Załącz certyfikat na Nie.

Po zmianie ustawienia w polu Certyfikat na Brak nie będziesz mógł odczytać wiadomości po wysłaniu.
Jeżeli szyfrujesz wiadomość a klucze dla wszystkich odbiorców nie są dostępne, możesz kliknąć opcję Wyślij na serwer, aby
wysłać wiadomość na serwer PGP Universal Server. Jeżeli serwer PGP Universal Server znajdzie niezbędne klucze,
przeprowadzi szyfrowanie wiadomości. W przeciwnym razie może wysłać ją w postaci zwykłego tekstu.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim smartfonie,

133