BlackBerry Torch 9810 - Szyfrowanie wiadomości chronionej za pomocą protokołu S/MIME lub PGP za pomocą hasła

background image

Szyfrowanie wiadomości chronionej za pomocą protokołu S/MIME lub

PGP za pomocą hasła

Domyślnie smartfon BlackBerry do szyfrowania wiadomości używa certyfikatu lub klucza PGP.

1.

Podczas tworzenia wiadomości zmień zawartość pola Kodowanie na kodowanie z użyciem szyfrowania.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Szyfrowanie, zaznacz pole wyboru Użyj szyfrowania opartego na haśle lub pole wyboru Użyj szyfrowania

konwencjonalnego.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W bezpieczny sposób przekaż odbiorcy hasło.