BlackBerry Torch 9810 - Wskaźniki załączników w wiadomościach chronionych za pomocą protokołu S/MIME lub klucza PGP

background image

Wskaźniki załączników w wiadomościach chronionych za pomocą

protokołu S/MIME lub klucza PGP

Wskaźnik

Opis

Wiadomość zawiera załączony certyfikat.

Wiadomość zawiera kilka załączników z certyfikatami.

Wiadomość zawiera załącznik w postaci klucza PGP.

Do wiadomości zostało załączonych kilka kluczy PGP.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

127

background image

Wskaźnik

Opis

Wiadomość zawiera załączony serwer certyfikatów.