BlackBerry Torch 9810 - Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim smartfonie

background image

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w

moim smartfonie

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy konto e-mail, którego używasz, obsługuje wszystkie opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości.
• Jeżeli korzystasz z klasyfikacji wiadomości, sprawdź, czy dana klasyfikacja umożliwia obsługę opcji podpisywania i

szyfrowania, których chcesz używać. Spróbuj zastosować inną klasyfikację wiadomości.