BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie stanu certyfikatu lub łańcucha certyfikatów

background image

Sprawdzanie stanu certyfikatu lub łańcucha certyfikatów

Jeżeli certyfikat jest załączony do otrzymanej wiadomości lub znajduje się w magazynie kluczy urządzenia BlackBerry,
możesz sprawdzić stan samego certyfikatu nadawcy lub wszystkich certyfikatów w łańcuchu.

1.

W wiadomości zaznacz wskaźnik podpisu elektronicznego.

2.

Naciśnij klawisz

.

3.

Kliknij polecenie Sprawdź certyfikat nadawcy lub Sprawdź łańcuch certyfikatów nadawcy.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

129