BlackBerry Torch 9810 - Wskaźniki podpisu cyfrowego dla wiadomości chronionych protokołem S/MIME lub PGP

background image

Wskaźniki podpisu cyfrowego dla wiadomości chronionych protokołem

S/MIME lub PGP

Wskaźnik

Opis

Twój smartfon BlackBerry zweryfikował podpis cyfrowy.

Powiązany ze smartfonem program BlackBerry Enterprise Server sprawdził podpis cyfrowy.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

128

background image

Wskaźnik

Opis

Twój smartfon wymaga więcej danych do weryfikacji podpisu cyfrowego.

Twój smartfon nie może zweryfikować podpisu cyfrowego.

Twój smartfon ufa certyfikatowi lub kluczowi PGP nadawcy.

Smartfon ufa łańcuchowi certyfikatów nadawcy.

Adres e-mail nadawcy nie odpowiada adresowi podmiotu certyfikatu lub klucza PGP albo
certyfikat lub klucz nadawcy został odwołany, nie jest zaufany, nie może zostać zweryfikowany
lub twój smartfon go nie otrzymał.

Certyfikat lub klucz PGP jest słaby, certyfikat lub klucz jest przestarzały albo smartfon
potrzebuje więcej danych, aby określić stan zaufania dla certyfikatu lub klucza.

Certyfikat, łańcuch certyfikatów lub klucz PGP nadawcy wygasł.