BlackBerry Torch 9810 - Zezwalanie na otrzymywanie wiadomości od kontaktów z listy kontaktów lub z listy dozwolonych nadawców

background image

Zezwalanie na otrzymywanie wiadomości od kontaktów z listy kontaktów

lub z listy dozwolonych nadawców

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.

3.

W sekcji Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz (jeśli nie jest zaznaczone).

4.

W sekcji Blokuj wiadomości przychodzące wybierz co najmniej jeden rodzaj wiadomości.

5.

Zaznacz pole wyboru Kontakty lub Określone adresy, numery telefonów i numery PIN.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.