BlackBerry Torch 9810 - Anulowanie subskrypcji publicznych wiadomości ostrzegawczych

background image

Anulowanie subskrypcji publicznych wiadomości ostrzegawczych

Nazwy publicznych systemów ostrzegawczych mogą się różnić dla poszczególnych regionów i sieci bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Kliknij odpowiedni publiczny system ostrzegawczy.

4.

W celu wybrania rodzaju wiadomości ostrzegawczych, jakie chcesz odbierać, odpowiednio zaznacz lub wyczyść pole

obok wybranego typu alarmu na liście.

Uwaga: Usunięcie subskrypcji części publicznych wiadomości ostrzegawczych może być niemożliwe.