BlackBerry Torch 9810 - Informacje o publicznych systemach ostrzegawczych

background image

Informacje o publicznych systemach ostrzegawczych

Publiczne systemy ostrzegawcze służą do wysyłania wiadomości alarmowych użytkownikom posiadającym włączone

urządzenia przenośne. Wiadomości publicznych systemów ostrzegawcze to wiadomości tekstowe informujące odbiorców o

zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego, jakie mogą wystąpić w ich regionie. Mogą to być wiadomości o trudnych

warunkach pogodowych, alarmy o zaginięciu dzieci i inne informacje o sytuacjach zagrożenia.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

117

background image

Część dostawców usług bezprzewodowych nie wlicza publicznych wiadomości ostrzegawczych do zużycia danych w

ramach planu taryfowego. W zależności od regionu, dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta

funkcja może nie być obsługiwana. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub

administratora.
Informacje pokrewne

Usuwanie wiadomości,

105

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej lub nieprzeczytanej,

105