BlackBerry Torch 9810 - Ukrywanie wskaźnika nowych lub nieprzeczytanych wiadomości

background image

Ukrywanie wskaźnika nowych lub nieprzeczytanych

wiadomości

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

• Aby ukryć wskaźnik nowych wiadomości, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl wskaźnik nowej wiadomości.
• Aby ukryć wskaźnik nieprzeczytanych wiadomości, w polu Wyświetl licznik wiadomości wybierz opcję Brak.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.