BlackBerry Torch 9810 - Ukrywanie zarchiwizowanych i wysłanych wiadomości w aplikacji wiadomości

background image

Ukrywanie zarchiwizowanych i wysłanych wiadomości

w aplikacji wiadomości

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

• Aby ukryć zarchiwizowane wiadomości, zaznacz pole wyboru Ukryj zarchiwizowane wiadomości.
• Aby ukryć wysłane wiadomości, zaznacz pole wyboru Ukryj wysłane wiadomości.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.