BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie czasu przechowywania wiadomości w smartfonie

background image

Ustawianie czasu przechowywania wiadomości w

smartfonie

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3.

Zmień ustawienie w polu Przez ile dni przechowywać wiadomości.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre wiadomości nie są już wyświetlane w smartfonie,

136