BlackBerry Torch 9810 - Dołączanie karty kontaktu do wiadomości

background image

Dołączanie karty kontaktu do wiadomości

Kartę kontaktu można dołączyć do wiadomości e-mail, wiadomości PIN lub wiadomości tekstowej.

1.

Podczas tworzenia wiadomości naciśnij klawisz

> Dołącz > Kontakt.

2.

Znajdź i zaznacz kontakt.

3.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

102

background image

Naciśnij klawisz

> Kontynuuj.

Informacje pokrewne

Nie można dołączyć pliku do wiadomości tekstowej,

139