BlackBerry Torch 9810 - Dołączanie pliku do wiadomości e-mail

background image

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail

Zanim zaczniesz: Aby dołączyć plik zapisany w sieci firmowej, twoje konto e-mail musi korzystać z programu BlackBerry
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz

> Dołącz > Plik.

• Aby dołączyć plik zapisany w pamięci smartfonu BlackBerry lub na karcie multimedialnej, znajdź i kliknij żądany plik.
• Aby dołączyć plik zapisany w sieci firmowej, naciśnij klawisz

> Przejdź do. Znajdź i kliknij wybrany plik. W razie

potrzeby wprowadź dane używane do łączenia z siecią firmową.