BlackBerry Torch 9810 - Filtry poczty e-mail — informacje

background image

Filtry poczty e-mail
Filtry poczty e-mail — informacje

Filtry poczty e-mail tworzy się w celu określenia, które wiadomości e-mail mają być przesyłane do smartfonu BlackBerry, a

które mają pozostać w aplikacji do obsługi poczty e-mail na komputerze.
Filtry są stosowane do wiadomości e-mail w kolejności, w jakiej występują na liście filtrów poczty e-mail. Jeżeli zostanie

utworzonych wiele filtrów, które mogą zostać zastosowane do tej samej wiadomości e-mail, należy zdecydować, który z

nich ma być użyty jako pierwszy, umieszczając go wyżej na liście.