BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie filtra poczty e-mail

background image

Tworzenie filtra poczty e-mail

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Informacje na temat przeprowadzenia tej czynności w odniesieniu do osobistego konta poczty elektronicznej w smartfonie
BlackBerry (takiego jak Google Mail lub Windows Live Hotmail) można znaleźć na stronie

www.blackberry.com/docs/

smartphones

po kliknięciu łącza w sekcji Konfiguracja konta e-mail.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Filtry poczty e-mail.

3.

Naciśnij klawisz

> Nowy.

4.

Wpisz nazwę filtra poczty e-mail.

5.

Ustaw opcje filtru wiadomości e-mail.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.