BlackBerry Torch 9810 - Włączanie filtru wiadomości e-mail

background image

Włączanie filtru wiadomości e-mail

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Filtry poczty e-mail.

3.

Zaznacz pole wyboru obok filtra poczty e-mail.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.