BlackBerry Torch 9810 - Zmiana, nadawanie priorytetu lub usunięcie filtrów poczty e-mail

background image

Zmiana, nadawanie priorytetu lub usunięcie filtrów poczty e-mail

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Filtry poczty e-mail.

3.

Zaznacz filtr wiadomości e-mail.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić filtr wiadomości e-mail, kliknij opcję Edytuj. Zmień opcje filtru wiadomości e-mail. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby nadać priorytet filtrowi wiadomości e-mail, kliknij opcję Przenieś. Kliknij nowe miejsce.
• Aby usunąć filtr wiadomości e-mail, kliknij opcję Usuń.