BlackBerry Torch 9810 - Archiwizacja wiadomości lub rozmów w poczcie Google Mail.

background image

Archiwizacja wiadomości lub rozmów w poczcie Google Mail.

Jeśli archiwizowana jest wiadomość poczty Google Mail będąca częścią rozmowy, to wszystkie wiadomości zawarte w tej
rozmowie będą oznaczone etykietą „Archiwum”.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Zaznacz wiadomość lub rozmowę w poczcie Google Mail.

3.

Naciśnij klawisz

> Archiwizuj > Tak.

Uwaga: Zależnie od tego, jak ustawiono opcje przechowywania wiadomości w smartfonie BlackBerry, zarchiwizowane
wiadomości mogą być po pewnym czasie automatycznie usuwane z pamięci.