BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie i usuwanie gwiazdek w usłudze Google Mail

background image

Dodawanie i usuwanie gwiazdek w usłudze Google Mail

Istotne wiadomości lub rozmowy w poczcie Google Mail można oznaczyć gwiazdką.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Zaznacz wiadomość lub rozmowę w poczcie Google Mail.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać gwiazdkę, kliknij polecenie Dodaj gwiazdkę.
• Aby usunąć gwiazdkę, kliknij polecenie Usuń oznaczenie gwiazdką.