BlackBerry Torch 9810 - Nadawanie i usuwanie etykiet w poczcie Google Mail

background image

Nadawanie i usuwanie etykiet w poczcie Google Mail

Aby lepiej zorganizować skrzynkę odbiorczą, do wiadomości lub rozmowy poczty Google Mail można dodać etykietę lub
wiele etykiet. Jeżeli etykieta zostanie dodana do pojedynczej wiadomości w rozmowie, będzie ona zastosowana do
wszystkich wiadomości w tej rozmowie.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Zaznacz wiadomość lub rozmowę w poczcie Google Mail.

3.

Naciśnij klawisz

> Etykiety.

• Aby dodać etykietę, zaznacz pole wyboru obok niej.
• Aby usunąć etykietę, usuń zaznaczenie pola wyboru obok niej.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.