BlackBerry Torch 9810 - Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości Google Mail do skrzynki odbiorczej

background image

Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości Google Mail do skrzynki

odbiorczej

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż folder > Archiwizuj

3.

Zaznacz wiadomość lub rozmowę w poczcie Google Mail.

4.

Naciśnij klawisz

> Przenieś do skrzynki odbiorczej.