BlackBerry Torch 9810 - Zgłaszanie spamu przesyłanego na konto poczty Google Mail

background image

Zgłaszanie spamu przesyłanego na konto poczty Google Mail

Wiadomości poczty Google Mail zgłoszone jako spam zostają usunięte ze smartfonu BlackBerry. Jeśli zgłoszono wiadomość
będącą częścią rozmowy, wszystkie wiadomości z tej rozmowy również są zgłaszane jako spam.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

113

background image

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Zaznacz wiadomość lub rozmowę w poczcie Google Mail.

3.

Naciśnij klawisz

> Zgłoś spam.

4.

Jeżeli to konieczne, kliknij przycisk Tak.