BlackBerry Torch 9810 - Archiwizowanie wiadomości e-mail

background image

Archiwizowanie wiadomości e-mail

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Zaznacz wiadomość e-mail.

3.

Naciśnij klawisz

> Plik.

4.

Zaznacz folder.

5.

Naciśnij klawisz

> Plik.