BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie folderu poczty elektronicznej

background image

Dodawanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie folderu poczty

elektronicznej

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż folder.

3.

Zaznacz folder.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać folder, kliknij przycisk Dodaj folder.
• Aby przenieść folder, kliknij przycisk Przenieś folder. Kliknij nowe miejsce.
• Aby zmienić nazwę folderu, kliknij przycisk Zmień nazwę folderu.
• Aby usunąć folder, kliknij przycisk Usuń folder.