BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana lub usuwanie flagi

background image

Dodawanie, zmiana lub usuwanie flagi

Jeśli zmiany dotyczą flagi w wysłanej wiadomości e-mail, będą one odzwierciedlone tylko w smartfonie BlackBerry i nie
zostaną przesłane do odbiorcy. W zależności od używanej usługi wiadomości wykonanie tego zadania może nie być
możliwe.

Podczas pisania lub przeglądania wiadomości e-mail naciśnij klawisz

.

• Aby dodać flagę, kliknij polecenie Oflaguj do przekazania. Ustaw właściwości flagi. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby zmienić flagę, kliknij polecenie Właściwości flag. Zmień właściwości flagi. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć flagę, kliknij polecenie Wyczyść flagę.