BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie wiadomości

background image

Organizowanie skrzynki odbiorczej poczty e-mail
Usuwanie wiadomości

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

• Aby usunąć wiadomość, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Usuń.

• Aby usunąć zapisaną wiadomość, naciśnij klawisz

> Wyświetl zapisane wiadomości. Zaznacz wiadomość.

Naciśnij klawisz

> Usuń.W razie potrzeby usuń wiadomość także ze skrzynki odbiorczej.

• Zaznacz wiadomość, aby usunąć zakres wiadomości. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Przesuń palcem w górę lub w

dół po trackpadzie. Zwolnij klawisz Shift. Naciśnij klawisz

> Usuń wiadomości.

• Zaznacz pole daty, aby usunąć wszystkie wiadomości wcześniejsze od określonej daty. Naciśnij klawisz

> Usuń

wcześniejsze > Usuń.

Uwaga: Wiadomości e-mail usuwane za pomocą opcji menu Usuń wcześniejsze nie są usuwane z aplikacji e-mail na
komputerze podczas resynchronizacji poczty e-mail.