BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie zarchiwizowanych wiadomości

background image

Wyświetlanie zarchiwizowanych wiadomości

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż folder.

3.

Kliknij folder.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

106