BlackBerry Torch 9810 - Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą smartfonu

background image

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą

smartfonu

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Naciśnij klawisz

> Wyczyść folder Elementy usunięte.