BlackBerry Torch 9810 - Przerwanie zapisywania w smartfonie wiadomości e-mail wysłanych z komputera

background image

Przerwanie zapisywania w smartfonie wiadomości e-mail wysłanych z

komputera

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Naciśnij klawisz

> Przekierowanie folderu.

5.

Wyczyść pole wyboru znajdujące się obok folderu Elementy wysłane.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.