BlackBerry Torch 9810 - Przerywanie przechowywania na komputerze wiadomości e-mail wysłanych ze smartfonu

background image

Przerywanie przechowywania na komputerze wiadomości e-mail

wysłanych ze smartfonu

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Wyczyść pole wyboru Zapisz kopię w folderze Elementy wysłane.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

111