BlackBerry Torch 9810 - Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej resynchronizacji wiadomości e-mail

background image

Włączanie lub wyłączanie funkcji bezprzewodowej resynchronizacji

wiadomości e-mail

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję bezprzewodowej synchronizacji wiadomości e-mail dla każdego adresu e-mail
skojarzonego ze smartfonem BlackBerry.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Resynchronizacja bezprzewodowa.