BlackBerry Torch 9810 - Zatrzymywanie przekazywania wiadomości e-mail do smartfonu

background image

Zatrzymywanie przekazywania wiadomości e-mail do smartfonu

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyślij wiadomość e-mail do urządzenia.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wznowić przekazywanie wiadomości do smartfonu BlackBerry, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail do
urządzenia.