BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

background image

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Utwórz wiadomość e-mail.

3.

W polu Do wpisz adres e-mail lub nazwisko osoby kontaktowej.

4.

Wpisz wiadomość.

5.

Naciśnij klawisz

> Wyślij.

Informacje pokrewne

Wyszukiwanie kontaktu,

207

Osobiste listy dystrybucyjne,

211

Nie można wysyłać wiadomości,

44

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail,

103

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

101