BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie priorytetu wysyłanych wiadomości e-mail lub PIN

background image

Ustawianie priorytetu wysyłanych wiadomości e-mail lub PIN

W przypadku zmiany poziomu ważności wiadomości e-mail lub PIN, obok tej wiadomości w smartfonie BlackBerry może
być wyświetlany wskaźnik wysokiego priorytetu lub wskaźnik niskiego priorytetu . Jeśli aplikacja do komunikacji u
odbiorcy wiadomości obsługuje priorytety wiadomości, to ustawiony priorytet będzie także widoczny dla odbiorcy.

1.

Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub wiadomości PIN naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Zmień ustawienia w polu Ważność.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.