BlackBerry Torch 9810 - Ponowne wysyłanie wiadomości

background image

Ponowne wysyłanie wiadomości

Nie można zmienić wiadomości tekstowej przed jej ponownym wysłaniem.

Po wyświetleniu treści wysłanej wiadomości naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić treść wiadomości, kliknij opcję Edytuj. Zmień treść wiadomości. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby zmienić adresatów, kliknij opcję Edytuj. Zaznacz kontakt. Naciśnij klawisz

> Zmień adres. Kliknij nowy

kontakt. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby ponownie wysłać wiadomość bez dokonywania w niej zmian, kliknij polecenie Wyślij ponownie.

Informacje pokrewne

Nie można wysyłać wiadomości,

44