BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie adresu zamiast nazwy wyświetlanej

background image

Wyświetlanie adresu zamiast nazwy wyświetlanej

Po wyświetleniu treści wiadomości naciśnij klawisz

> Pokaż adres.

Aby ponownie wyświetlić nazwę, naciśnij klawisz

> Pokaż nazwę.