BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji wiadomości e-mail w formacie HTML

background image

Zmiana opcji wiadomości e-mail w formacie HTML

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

3.

W sekcji Poczta elektroniczna w formacie HTML wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyświetlić wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz pocztę

elektroniczną w formacie HTML.

• Aby automatycznie pobierać obrazy w wiadomościach e-mail w formacie HTML, zaznacz pole wyboru Pobieraj

obrazy automatycznie.

• Aby wyłączyć monit pojawiający się przed pobraniem obrazów w wiadomościach e-mail w formacie HTML, usuń

zaznaczenie pola wyboru Potwierdź pobranie obrazu zewnętrznego.

4.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

104

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.