BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie wiadomości

background image

Zapisywanie wiadomości

Zapisane wiadomości nie zostaną usunięte, nawet jeśli skonfigurujesz swój smartfon BlackBerry tak, aby automatycznie
usuwał wiadomości po upływie określonego czasu.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

• Aby zapisać wiadomość e-mail lub PIN, zaznacz tę wiadomość. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby zapisać kopię roboczą wiadomości e-mail, naciśnij klawisz

> Utwórz wiadomość e-mail > Zapisz kopię

roboczą.

Informacje pokrewne

Wyświetlenie zapisanych wiadomości,

103