BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji prywatnego konta e-mail

background image

Zmiana opcji prywatnego konta e-mail,

101

Ręczna resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową

Jeśli zapisujesz lub usuwasz wiadomości e-mail, a zmiany nie są odzwierciedlane w smartfonie BlackBerry lub komputerze,
istnieje możliwość ręcznego zresynchronizowania poczty e-mail. Aby wykonać to zadanie, musi być włączona
bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Resynchronizuj teraz.

Zmiana opcji prywatnego konta e-mail

Zanim zaczniesz: W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych zmiana niektórych opcji prywatnego konta e-mail
może nie być możliwa.
Można zmienić opcje każdego osobistego konta poczty e-mail dodanego do smartfonu BlackBerry. W razie potrzeby
możesz tworzyć filtry wiadomości e-mail, synchronizować kontakty, zmieniać podpis i nazwę wyświetlaną itd.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Zarządzanie kontami poczty elektronicznej.

3.

Kliknij konto poczty elektronicznej, którego opcje chcesz zmienić.

Aby uzyskać więcej informacji o prywatnych kontach e-mail, przejdź do strony

www.blackberry.com/docs/smartphones

i

kliknij odpowiednie łącze w sekcji Email Setup (Konfiguracja konta e-mail).