BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie swojego numeru PIN

background image

Wyszukiwanie swojego numeru PIN

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.Kliknij Urządzenie > Informacje o urządzeniu i stanie.
• Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez język wprowadzania, w wiadomości lub notatce wpisz mypin, a następnie

spację.