BlackBerry Torch 9810 - Zmiana wyświetlania koloru wiadomości PIN

background image

Zmiana wyświetlania koloru wiadomości PIN

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3.

Aby zmienić kolor wyświetlania wiadomości PIN w skrzynce odbiorczej, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetlaj

wiadomości PIN na czerwono.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.