BlackBerry Torch 9810 - Rezygnacja z otrzymywania wiadomości z kanałów transmisji informacji sieciowych

background image

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości z kanałów transmisji informacji

sieciowych

Zanim zaczniesz: Upewnij się, że operator usług bezprzewodowych nie używa kanałów transmisji informacji sieciowych do
zarządzania usługami związanymi z pobytem użytkownika w konkretnym miejscu, np. w celu naliczania preferencyjnych
stawek połączeniowych.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Transmisja informacji sieciowych.

3.

W sekcji Kanały zaznacz kanał transmisji informacji sieciowych.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości z wybranego kanału transmisji informacji sieciowych, kliknij opcję

Wyłącz.

• Aby usunąć wybrany kanał transmisji informacji sieciowych, kliknij opcję Usuń kanał.