BlackBerry Torch 9810 - Transmisja informacji sieciowych — informacje

background image

Transmisja informacji sieciowych
Transmisja informacji sieciowych — informacje

Usługa transmisji informacji sieciowych umożliwia operatorom wykorzystywanie usługi wiadomości SMS w celu wysyłania

określonych informacji jednocześnie do wszystkich smartfonów BlackBerry znajdujących się w określonym obszarze

geograficznym. Aby otrzymywać takie wiadomości, należy zasubskrybować kanał oferujący żądany rodzaj informacji. W

różnych kanałach transmisji informacji sieciowych są oferowane różne wiadomości. Na przykład jeden kanał może

dostarczać prognozy pogody, a inny — informacje o sytuacji na drogach.