BlackBerry Torch 9810 - Włączanie usługi transmisji informacji sieciowych

background image

Włączanie usługi transmisji informacji sieciowych

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, twój smartfon BlackBerry musi korzystać z karty SIM skonfigurowanej przez
dostawcę usług bezprzewodowych do korzystania z kanału transmisji informacji sieciowych lub dostawca ten musi
dostarczyć ci identyfikator takiego kanału.
W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej, z którą połączony jest smartfon, ta funkcja
może nie być obsługiwana.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Transmisja informacji sieciowych.

3.

Zaznacz pole wyboru Włącz transmisję informacji sieciowych.
• Jeżeli na ekranie pojawi się więcej kanałów transmisji informacji sieciowych, zaznacz pole wyboru obok żądanego

kanału.

• Jeżeli na ekranie nie pojawi się żaden kanał transmisji informacji sieciowych, zaznacz pole Pusty. Naciśnij klawisz

> Dodaj kanał. Wpisz identyfikator i nazwę kanału. Kliknij przycisk OK.

4.

Zaznacz pole wyboru obok języka.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć usługę transmisji informacji sieciowych, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz transmisję informacji
sieciowych. Przed wyłączeniem funkcji transmisji informacji sieciowych upewnij się, że dostawca usług bezprzewodowych

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

116

background image

nie wykorzystuje jej do zarządzania usługami związanymi z pobytem użytkownika w konkretnym miejscu, np. w celu
naliczania preferencyjnych stawek połączeniowych.

Informacje pokrewne

Nie można włączyć usługi transmisji informacji sieciowych,

139