BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie historii z wiadomości tekstowych

background image

Usuwanie historii z wiadomości tekstowych

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby usunąć pojedynczą wiadomość z historii, zaznacz tę wiadomość. Naciśnij klawisz

> Usuń wiadomość.

• Aby usunąć wszystkie wiadomości z historii i pozostawić otwartą rozmowę, w trakcie odpowiadania na wiadomość

naciśnij klawisz

> Wyczyść rozmowę.

• Aby usunąć wszystkie wiadomości z historii i zamknąć rozmowę, na liście wiadomości tekstowych zaznacz wiadomość.

Naciśnij klawisz

> Usuń.