BlackBerry Torch 9810 - Wiadomości tekstowe — informacje

background image

Wiadomości tekstowe — informacje

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, twój dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować

odpowiednio twój plan taryfowy. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być obsługiwana.
W zależności od języka wprowadzania używanego do wpisywania wiadomości tekstowych odbiorca może je widzieć inaczej

niż nadawca.
W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych może być dostępna funkcja wysyłania i odbierania w wiadomościach

tekstowych następujących plików multimedialnych: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg

oraz .mov.
Jeśli ze smartfonem BlackBerry jest skojarzonych kilka numerów telefonów, wysyła on wiadomości tekstowe przy użyciu

pierwszego numeru widniejącego w polu Mój numer w aplikacji telefonu.