BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie monitu o usuwaniu wiadomości lub przeczytaniu wiadomości

background image

Wyłączanie monitu o usuwaniu wiadomości lub

przeczytaniu wiadomości

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

99

background image

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

• Aby wyłączyć monit o usuwaniu wiadomości, w sekcji Czynności usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź

usunięcie.

• Aby wyłączyć monit o przeczytaniu wiadomości, w sekcji Czynności usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź

oznaczenie poprzedniego elementu jako przeczytanego.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.